Przede wszystkim bezpieczeństwo.
Czas
pracy
Jakość
sprzętu
Substancje
toksyczne